Часовник под лупа: Какво е регулатор и какво точно регулира?

Michal Pindura 0 22.10.2018

Patek Philippe ref. 5235 Annual Calendar Regulator

Предполагам, че с понятието регулатор се е срещнал всеки, за който часовниците не означават само средство за установяване на часа.  Но какво в действителност означава този израз? Регулира ли изобщо нещо, и ако да, какво точно?

Ако изхождаме стриктно от фактите, ще узнаем, че под паролата регулатор се крие обикновеният ръчен часовник с не токова типично разпределение на циферблата.  В този случай обикновен означава, че съществуват десетки часовникарски компании, които са включили регулаторите в своето предложение. Този тип часовници се  познават изключително лесно. По принцип, за ръчните часовници важи, че стрелките имат обща ос, позиционирана в средата на циферблата.  Доста често срещаме и часовници, при които секундарникът има самостоятелен, по-малък циферблат до цифрата шест или девет – т.нар. малки секунди. И при този тип разпределение определяме часа въз основа на различната дължина на часовата и минутната стрелка, които постоянно делят една ос.

Що се отнася до отделянето на стрелките, регулаторът стига още по-далече. Часовете, минутите и секундите се изобразяват отделено, като центърът на тежестта,  е единицата за минути, намираща се в средата на циферблата. Това е логично и практично – минутите изискват най-голяма точност при отчитането.  Регулаторите посочват часа извън средата, по принцип в позицията на дванайсет часа и точно срещу тях се намира и малкият циферблат със секундарника.  Разбира се, местоположението може да се променя, това зависи изцяло от производителя каква форма ще реши да приложи.

Hamilton Regulator Auto ref. H42615753

Сега, след като си разяснихме, какъв тип часовници може да се означават като регулатор, остава само въпросът: защо точно регулатор? Има ли това определение някаква връзка с точността или дори и с хронометрите? Отговорът е: не, няма. Или по-точно, вече няма.  През осемнадесети век, регулаторът е бил синоним на изключително точен часовник. В известен смисъл се е касаело за днешен хронометър, но тъй като днешният израз не се е използвал за дадената цел, за най-добрите часовници от най-добрите часовникари срещаме израза регулатор. От начало, историческото наименование е нямало нищо общо с отделното изображение на часа, минутите и секундите така, както го знаем днес.

Отношението между точността и изобразяването на часа е започнало да се развива едва в последствие на неприятните ефекти на промишлената революция. Някъде в средата на 18 век, производството се е преместило от домашни условия и малки работилници в големи фабрики. Изведнъж, работниците стават по-зависими от часа и от часовниците, внасяни предимно от Швейцария, Англия, Америка, Франция и Германия, повече от всякога.

Ставало е дума за изключително много – работниците са искали да са сигурни, че работят само толкова, колкото е било необходимо, а работодателите са внимавали да бъде отработено точно толкова време, колкото е трябвало.  Усилието за обединяването на нуждите и на двете страни е довело до въвеждане на единно време, което е задължително както за работника, така и за работодателя.  В големите работилници, вторият важен критерий е бил отговарящият размер на часовника. Не всеки е притежавал очила за далече и да напуска работното място само да разбере колко е часа, е доста безсмислено. За да се постигне още по-добро определяне на часа и да не се объркват стрелките, часовниците са били оборудвани със самостоятелни циферблати за час, минути и секунди.

През модерното време, първоначалният смисъл на регулатора се изгуби, но часовници, които имат за всяка времева единица отделен индикатор, със сигурност не бива да се опасяват, че ще изчезнат от каталозите на производителите.

Източник: www.worldtempus.com, wikipedia.org

Добавете коментар

Коментар (0)

За сега никакво.