Принципи на обработване на лични данни

1. КАКВО ЩЕ НАМЕРИТЕ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ?

Тъй като в рамките на продажбите в нашия онлайн магазин понякога е необходимо да обработваме Ваши лични данни, бихме искали да Ви уведомим в този документ за подробностите на тази обработка, включително да Ви запознаем и с Вашите права.  В настоящия документ ще намерите отговори предимно на следните въпроси:
o   Кои сме ние?
o   За какво обработване на лични данни се отнася настоящият документ?
o   Какви данни за мен можете да събирате?
o   Как се сдобивате с моите лични данни?
o   По какъв начин използвате моите лични данни и за какъв период от време?
o   На кой предоставяте достъп до личните данни?
o   Къде съхранявате личните данни?
o   Какви са моите права?
o   Как мога да упражня своите права и да се свържа с вас?
o   Как са защитени моите лични данни?
o   Как ще се променят тези принципи?

Ако поради някаква причина не намирате отговори на Вашите въпроси, не се колебайте да се обърнете към нас и да се свържете с нас по някой от начините, посочени в края на настоящия документ.


2.
КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме търговско дружество  IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, ЕИК: 46569014, вписано в търговския регистър, воден от Окръжен съд в гр. Жилина, раздел „C, Партида №: 56258/L  и наричано по-долу за краткост "ние", или "администратор".

Нашите данни за контакт ще намерите в отговор на въпрос № 10


3.
ЗА КАКВО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОТНАСЯ НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ?

Настоящият документ се отнася до всички операции на обработване, свързани с продажбите в нашия онлайн магазин. Въпросът за обработване на лични данни, свързан с „бисквитките“, е регламентиран в самостоятелен документ [тук].


4.
КАКВИ ДАННИ ЗА МЕН МОЖЕТЕ ДА СЪБИРАТЕ?

Във връзка с продажбите в нашия електронен магазин можем да получим достъп до информации като напр. :
- 
Идентификационни данни. Касае се за данни като напр. име или фамилия.
- 
Данни за контакт. Касае се за данни като напр. Ваш телефонен номер, или електронен адрес.  
- 
Данни за адрес. Касае се за данни, отнасящи се до Вашия адрес (с цел доставка на стоката или фактуриране).
- 
Данни за закупената стока. Касае се за данни, отнасящи се до конкретна стока, която сте закупили при нас.
- 
Данни за историята на поръчките. Касае се за данни, отнасящи се до Вашите предходни покупки при нас, включително информацията какво Ви харесва.
- 
Данни за плащане. Между тези данни принадлежат Вашите платежни данни, като напр. номер на банковата сметка и пр.

Не всички от посочените по-горе категории лични данни непременно ще бъдат обработвани за всички цели, повече подробности ще намерите в отговор на въпрос № 6. 


5.
КАК СЕ СДОБИВАТЕ С МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние получаваме Вашите лични данни само от един единствен източни, който сте Вие – с това искаме да кажем, че обработваме само лични данни, които ни предоставите Вие.


6.
ПО КАКЪВ НАЧИН ИЗПОЛЗВАТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ?

Регистрация и създаване на потребителски акаунт

На нашите интернет страници предоставяме на нашите клиенти възможност, да се регистрират и създадат потребителски профил, благодарение на който бъдещите покупки ще се осъществяват много по-лесно. 

В такъв случай обработваме Вашите лични данни както следва:
 
 

Цел на обработването

Обхват на обработваните данни

Правно основание

Период на обработка

Извършване на регистрация и използване на потребителски акаунт, включително свързаната с това комуникация  

Идентификационни данни, Данни за контакт, Данни за адрес

Съгласие за обработване на лични данни  

За периода на използване на потребителския акаунт, не по-дълго от 3 години след последното влизане в акаунта  

Изпращане на информации за нови продукти и промоции и други персонализирани бюлетини

Идентификационни данни, Данни за контакт, евентуално данни за историята на поръчките

Съгласие с изпращане на търговски съобщения

За период от 3 години от предоставяне на съгласието

 

Посочената по-горе обработка се извършва единствено въз основа на Ваше свободно и доброволно съгласие. Никой закон или договор не Ви налага задължение да се регистрирате в нашия онлайн магазин, касае се само за начин за улесняване на извършването на бъдещи покупки, евентуално за получаване на допълнителни ползи.  Но без това съгласие ние не можем да Ви предоставим възможност да се регистрирате и да имате при нас потребителски акаунт.

Също така можете свободно да вземете решение, дали желаете да получавате търговски съобщения, а то такива, които са персонализирани. За тази цел използваме възможността за профилиране според различни аспекти така, че да можем да Ви изпращаме само подходящи за Вас съобщения, или такива, които могат да Ви бъдат полезни.

И в двата горепосочени случая можете да оттеглите съгласието си по всяко време, и ние ще отменим Вашия потребителски акаунт незабавно, евентуално ще спрем да Ви изпращаме нашите търговски съобщения.  Начинът, как да отжеглите съгласието си ще намерите по-долу в раздел 9.6.

Формуляр за поръчка

Независимо дали сте регистриран или нерегистриран клиент, за да сключим с Вас договор са ни необходими някои лични данни. Без такива данни не бихме могли да Ви доставим стоката или да комуникираме с Вас по какъвто и да е било начин.

Имайки това предвид, ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

  

Цел на обработването

Обхват на обработваните данни

Правно основание

Период на обработка

Сключване и изпълнение на договора, включително свързаната с това комуникация и доставка на стоката

Идентификационни данни, Данни за контакт, Данни за адрес, Платежни данни, Данни за закупената стока

Необходимост за изпълнение на договора

За срока на договорните отношения и 3 години след това; основните данни за правното отношение и неговото (страни по договора, предмет на договора, и пр.) до 10 години след приключване на договора

Изпълнение на счетоводни и данъчни задължения, включително архивиране

Идентификационни данни, Данни за контакт, Данни за адрес, Платежни данни, Данни за закупената стока

Необходимост за изпълнение на законовото задължение

За период, определен от съответните закони, обикновено  от 5 до 10 години

Изпращане на търговски съобщения, отнасящи се до закупените продукти, включително изпращане на въпросник за удовлетвореност в рамките на програмата Проверено от клиенти

Идентификационни данни, Данни за контакт, Данни за адрес,  Данни за закупената стока

Законен интерес з целите на директен маркетинг, респ. клиентско изключение

За период от 3 години от направената покупка

Изпращане на информация за нови продукти и промоции и други персонализирани бюлетини

Идентификационни данни, Данни за контакт, евентуално данни за историята на поръчките

Съгласие с изпращане на търговски съобщения

За период от 3 години от предоставянето на съгласието

 

Както бе споменато по-горе, за да можем да сключим с Вас договор в съответствие с нашите общи условия, необходими са ни някои Ваши данни. Без тези данни не можем да Ви продадем нито доставим стоката, евентуално не сме способни да изпълним нашите задължения  в счетоводната и данъчната област, където сме длъжни да съхраняваме някои Ваши лични данни под формата на счетоводни документи.

Във връзка с покупката искаме от време на време да Ви напишем относно подобни стоки, които сте закупили при нас.  Също така бихме желали да Ви изпратим въпросник, отнасящ се до Вашата удовлетвореност от покупката. И двете се осъществяват въз основа на легитимен интерес, т.нар. изключение за клиенти, който можете да изключите при попълването на формуляра за поръчка, евент. по начина, посочен по-долу в раздел  9.6. Нашият правен интерес се състои в стремежа за подобряване на нашите услуги, както и възможността да се свържем с  Вас в случай, че имаме подходящо съобщение, отнасящо се до стока, която сте закупили при нас. Благодарение на това можем да поддържаме връзка и да Ви препоръчаме стока, която може да бъде полезна за Вас или да Ви хареса.   

Също така, ако желаете да получавате търговски съобщения, отнасящи се до всички подходящи за Вас нови продукти (не само за подобна стока, която сте закупили при нас), можете да ни дадете съгласие с изпращане на персонализирани търговски съобщения, и ние ще Ви изпращаме всички подходящи нови продукти, включително нови продукти, базирани върху историята на Вашите покупки, но и други промоции. Това съгласие можете също така да оттеглите по всяко време, а то по начина, посочен по-долу в раздел  9.6.

Бюлетин

Ще се радваме, ако ни дадете съгласието си с изпращане на търговски съобщения. В такъв случай ще обработваме Вашите лични данни по следния начин  

Цел на обработването

Обхват на обработваните данни

Правно основание

Период на обработка

Изпращане на информация за нови продукти и промоции и други персонализирани бюлетини

Идентификационни данни, Данни за контакт, евент.  данни за историята на Вашите поръчки

Съгласие за обработване на лични данни  

За период от 3 години от предоставянето на съгласието

 

Ваш свободен избор е дали искате да получавате от нас търговски съобщения, отнасящи се до подходящите за Вас нови продукти, като никой закон или договор не Ви принуждава да предоставите такова съгласие.

Ако решите, че вече не желаете да получавате нашите съобщения, можете да оттеглите съгласието си по начина, посочен по-долу в раздел 9.6.


7.
НА КОЙ ПРЕДОСТАВЯТЕ ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Искаме да Ви уверим, че старателно пазим и не предоставяме на никой Вашите лични данни, ако това не е необходимо. Вашите лични данни предоставяме само на:
- 
Доставчика на онлайн приложението и администратора на маркетинга. В рамките на функционирането на нашия уебсайт използваме услугите на компания, която разработва и поддържа нашето интернет приложение.
- 
Куриерската фирма. За доставка на нашите продукти използваме куриерски фирми, на които предоставяме необходимите данни за адрес с цел изпълняване на договора между нас и Вас.
- 
Счетоводните и данъчни консултанти. В рамките на изпълнението на нашите счетоводни и данъчни задължения използваме консултанти, които може да имат понякога достъп до Вашите идентификационни данни и платежните данни.  
- 
Инструмент за електронна поща. За изпращането на имейли използваме услугите на трета страна, осигуряваща изпращането на нашите съобщения от техническа гледна точка.


8.
КЪДЕ СЪХРАНЯВАТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Ние съхраняване личните данни, които обработваме като част от нашата дейност, само в рамките на Европейския съюз и не ги продаваме на страни извън границите му. 


9.
КАКВИ СА МОИТЕ ПРАВА?

Във връзка с обработката на личните данни имате различни права, за които искаме с настоящото да Ви уведомим.  

9.1. 
Право на достъп. Имате право да се обърнете към нас и да получите от нас потвърждение дали обработваме или не обработваме Вашите лични данни. Ако обработваме Вашите лични данни, имате право да получите достъп до обработените лични данни, като с удоволствие ще Ви предоставим подробна информация и също така имате право да получите копие на такива лични данни.

9.2. Право на поправка. Стараем се да правим всичко относно това да обработваме за Вас само най-актуалните лични данни.  Това не променя факта, че имате право да се свържете с нас и да поискате да коригираме Вашите лични данни в случай, че ги обработваме като неактуални или неточни.

9.3. 
Право на заличаване (право да бъдеш забравен). Вашите лични данни съхраняваме само за период, необходим за изпълнение на целта, като данните, които не са необходими, веднага изтриваме, евент. анонимизираме. Това обаче не променя факта, че имате право незабавно да заличим  (евент. анонимизираме) Вашите лични данни, при условие, че е налице някой от следните доводи:
личните данни вече не са необходими за съответните цели;
оттегляте Вашето съгласие с обработката на личните данни;
обработването е било противозаконно;
заличаването ни нареждат законите на Словашката република или законите на ЕС

Въпреки това, не винаги сме задължени или можем да удовлетворим Вашето право.  Това е предимно в следните случаи, когато обработката е неизбежна:
за упражняване на правото на свобода на изразяването и информация;
за изпълнение на законово задължение;
поради обществен интерес в областта на общественото здраве;
за архивни цели в обществен интерес, за научни или историческо изследователски цели или статистически цели;
- за определяне, изпълнение или защита на правни интереси.

Въпреки това е напълно възможно, че никой от изброените по-горе случаи няма да настъпи, за това не се притеснявайте, че няма да заличим Вашите лични данни, ако действително ни помолите за това (особено в случай на обработка въз основа на предоставено съгласие ).

9.4. 
Право на ограничено обработване. Законът Ви предоставя право за ограничаване обработването на личните данни, въз основа на Ваша молба, а то в един от следните случая:
отричате точността на личните данни, а то за времето, необходимо за проверяване на тяхната точност;
обработката е незаконна, отказвате изтриването на личните данни и изисквате ограничение за използването им;
- повече няма да се нуждаем от личните данни за целите на обработването, но Вие ще изисквате от нас да ги съхраняваме за определяне, изпълнение или защита на правни интереси.   
9.5. 
Право на преносимост. Въпреки, че звучи странно, в случай, че обработваме Вашите лични данни автоматично и обработването се извършва въз основа на съгласие или необходимост от изпълнение на договор, имате право на т.нар. преносимост. Правото на преносимост Ви гарантира, че данните, които сте ни предоставили, ще Ви предоставим в обичайно използвания и  машинно четим формат, евент. ще предадем тези данни на друг администратор, който Вие ни посочите.

9.6. 
Право на оттегляне на съгласие и внасяне на възражение срещу законен интерес за целите на пряк маркетинг. Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на съгласие, имате право да откажете и оттеглите съгласието си по всяко време. В такъв случай няма да продължим в последващата обработка и ако законът ни позволява, ще заличим Вашите лични данни.  
Ако обаче обработваме Вашите лични данни въз основа на друго правно основание, не сме длъжни (понякога дори не е позволено) да заличим съответните лични данни. При изпращането на търговски съобщения можете да оттеглите съгласието си също така и кликвайки върху линка, който е посочен във всяко търговско съобщение. Същата процедура важи и за обработванията, които се извършват въз основа на т.нар. изключение за клиент, евентуално законния интерес за целите на директния маркетинг.

9.7. 
Право на подаване на жалба до надзорен орган. Разбира се, ако смятате, че Вашите лични данни обработваме противозаконно, имате право да внесете жалба в съответния надзорен орган.  Данните за контакт на съответния надзорен орган ще намерите под този линк тук, и ако имате нужда от помощ при избора, не се колебайте да се обърнете към нас.


10.
КАК МОГА ДА УПРАЖНЯ СВОИТЕ ПРАВА И ДА СЕ СВЪРЖА С ВАС?

Можете да упражните правата си предимно чрез Вашия потребителски акаунт, ако сте регистриран клиент. Освен това винаги можете да се свържете с нас на нашия имейл адрес info@irisimo.bg.

11.
КАК СА ЗАЩИТЕНИ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В рамките на обработването на лични данни ние използваме единствено проверени доставчици, с които имаме сключени съответните договори за обработка. Можем да Ви уверим, че сме направили всичко възможно с цел защита на Вашите лични данни. Ако смятате, че сигурността на Вашите лични данни, които сте ни поверили, е застрашена, не се колебайте да се свържете с нас.

12. 
КАК ЩЕ СЕ ПРОМЕНЯТ ТЕЗИ ПРИНЦИПИ?

В случай, че се наложи тези принципи да бъдат променени, ние ще качим новата версия на нашата уебстраница.  Ако въпросната промяна е съществена или обстоятелствата го изискват, ние ще Ви уведомим по имейл за промяната на този документ.  
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

В заключение бихме искали да Ви уведомим, че при обработването на личните данни няма автоматизирано индивидуално вземане на решения.

Настоящите Принципи влизат в сила от 25.11.2021 г.