УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

В случай на закупуване на часовник от irisimo.bg, за който е посочен този факт, Вие автоматично и БЕЗПЛАТНО получавате удължаване на гаранцията с 12 месеца.

Общи условия за разширяване на гаранцията:

1. Разширена гаранция
- Разширената гаранция е услуга, която се предоставя за закупени часовници, за коiто този факт е посочен на съответната страница в уеб интерфейса (обикновено часовници на стойност над 189,00 BGN., с изключение на някои избрани модели, при които не можем да предоставим разширена гаранция, а именно някои смарт часовници), която продължава 12 месеца след изтичане на законоустановения 24-месечен гаранционен срок.
- служи за безплатен ремонт на часовници, при които е настъпила производствена грешка или
Материална грешка и зареди това часовника не работи добре.
- Удължената гаранция над рамките на законния гаранционен срок предоставя директно компания "IRISIMO s. r. o." и не е предоставяна от производителя.

2. Продавач:
- IRISIMO s. r. o. адрес: Bystrická cesta 5633/16A, Ružomberok 034 01, ЕИК: 46569014, запис в търговския списък в град ЖИЛИНА, Отдел: Sro, номер:56258/Л 

3. Купувачът:
- физическо или юридическо лице, което купува часовници на адрес IRISIMO.bg

4. Условия за прилагане:
- удължената гаранция може да се прилага само ако часовникът е бил използван в съответствие с инструкциите за употреба и по начин, съвместим с нормалното използване на часовника
- Удължената гаранция не се прилага за износване на часовници, причинени от нормална употреба, по-специално: износване на стъкло, калъф, гривна или каишка. Удължената гаранция не се отнася за потребление на батерията, когато се използва в часовника ви.
- Услугата Удължена гаранция не може да бъде използвана, ако часовникът е бил ремонтиран или пооправен с друг сервиз или друга непрофесионална намеса
- разширена гаранция не може да бъде приложена в случай на  пожари и природни бедствия и катастрофи
за които удължената гаранция е изрично посочена на съответната страница при часовника във уеб интерфейса;
Часовник беше купен в онлайн магазин IRISIMO.bg
- Купувачът прати часовника си на IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 034 01 Ružomberok заедно с формуляра за гаранция и иск: Рекламационен формуляр
- разходите, свързани с доставката на часовника на адреса на продавача, се поемат от купувача. Разходите, свързани с връщането обратно на купувача, се заплащат от продавача.
Продавачът не носи отговорност за щети и загуби, причинени на купувача, че не е в състояние да използва правилно продукта поради каквито и да е повреди в рамките на удължения гаранционен период
- Услуга Удължената гаранция може да се приложи само при пълната цена на стоката, която е на онлайн страниците на  продавача. Тя не може да бъде приложена след използване на ваучер със отстъпка.
услугата не може да се прилага за продукти, закупени по време на промоция, и за продукти, за които е предоставена и приложена допълнителна отстъпка, например под формата на ваучер за отстъпка

5. Как да използвате Удължената гаранция
- продавачът, на своя сметка и без неоснователно забавяне, отстранява дефекта
- ако продавачът или упълномощеният авторизиран сервис определи, че продуктът не може да бъде възстановен, купувачът има право да обменя стоки или да ги закупи с отстъпка до 100% от цената на оригиналния часовник (продавачът издава купон за отстъпка)
- Удължената гаранция се удължава до момента, в който часовникът е бил ремонтиран

6. Валидност и прекратяване на разширената гаранция
- чрез замяна на часовника или чрез издаване на 100% отстъпка от оригиналния часовник, оригиналната удължена гаранция изтича и купувачът автоматично получава разширената гаранция за нови часовници
- валидността на Удължената гаранция започва да тече от деня след края на законоустановената гаранция и завършва 12 месеца след началото на гаранцията

7. Общи търговски условия
- повече информация можете да намерите в Общи търговски условия