УСЛОВИЯ НА БИЗНЕСА

Ние сърдечно Ви приветстваме на нашия уеб сайт - irisimo. В случай, че сърфирате и използвате този сайт, приемате да спазвате и респектирате следните условия за ползване. Условията посочени по-долу, заедно с приложимите правила за защита на личните данни, уреждат във връзка с този сайт, отношенията между IRISIMO s. r. o. и вашетто лице. Ако не сте съгласни с някои от точките на формулировката на валидните условия, моля, не използвайте нашия сайт. 

1. Интернет седалището irisimo се управлява от IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, Словакия, ДДС: SK2023439979. На всички страници на сайта представляват термините "нашите", "нас" и "ние" компанията IRISIMO s. r. o. Сайта, където в момента се намирате, в това число всички представени информации, инструменти и услуги, които предлага сайта са достъпни за вас, при условие, че сте съгласни с правилата, условията и забележките. Същевременно се съгласявате, че с посещението на този сайт и закупуването на който и да е  предлаган продукт, се обвързвате да спазвате приложимите правила и условия, включително и допълнителните клаузи и условия. Тези правила и условия важат без изключение за всички посетители и потребители на този сайт (купувачи, продавачи, търговци или творци на съдържание). Моля, обърнете внимание на подробен и внимателен прочит на тези условия, още преди да решите да използвате нашите услуги. Договорните условия касаят текущото състояние на уебсайта irisimo, а също така за в бъдеще добавени, разширения и функции. Договорните условия могат да се променят, преди всяка употреба на този сайт вие сте длъжни да се уверите, че сте запознати с текущата версия. Фирма IRISIMO s. r. o. си запазва правото да изменя, оправя и допълва всички точки на договорните условия по свое усмотрение и нужди.


2. Условия за онлайн продажба по интернет

Използвайки този уебсайт, приемате Общите условия и декларирате, че се считате за пълнолетен във вашата страна и място на пребиваване и вие се съгласявате за неговото ползване от на вас поверените непълнолетни. Стоките и услугите, предлагани на този сайт, не могат да бъдат използвани за какъвто и да било вид незаконна дейност или неоторизирани цели, които биха нарушили приложимото право във вашата юрисдикция, включително авторските права. Вие сте задължени да гарантирате сигурността на използването и да се убедите, че от ваша страна не може да възникне пренос на компютърни вируси, малуер или други опасни и деструктивни кодове. Ри съзнателно или несъзнателно нарушавате тези условия, ние сме правомощни да ви попречим да имате достъп до нашите услуги.


3. Общи условия

Без да посочваме причини, си запазваме правото по всяко време да не предоставяме услуги в пълен или частичен размер. Информацията, която предоставяте на нашата компания, с изключение на данните за платежната карта, може да се предава в нешифрована форма чрез мрежи от различни типове, в зависимост от изискванията на тези мрежи. Информацията с данните от платежната и кредитна карта е винаги пренасяна в шифрована форма. С използването на сайта irisimo Вие изразявате съгласие, че при никакви обстоятелства няма да продавате по-нататък закупените стоки или услуги с цел печалба и че няма да копирате, възпроизвеждате или дублирате публикуваното съдържание без нашето писмено съгласие.


4. Коректност и пълнота на публикуваните данни

Фирма IRISIMO s. r. o. не носи отговорност за коректността, пълнотата и актуалността на публикуваната информация. Текстовият и изобразителният материал, творящ съдържанието на сайта е от общ, информативен характер и без конфронтация и сравнение с по-точни, по-пълни и по-актуални източници не трябва да бъде водеща основа за вземане на решения. С преглеждането и използването на нашия сайт поемате отговорността за проследяване на промените в съдържанието. Ние си запазваме правото да променяме и допълваме информация, но това право не е наше задължение.


5. Продукти

Избраните продукти и услуги могат да бъдат достъпни само чрез онлайн продажби. За тези продукти и услуги, чието количество може да бъде ограничено по брой или по време, се отнасят условията, важащи при връщането на стоките. Въпреки усилията, които направихме, за да уловим външния вид и цветовете на стоките, които предлагаме, не можем да гарантираме правилно изображение на цветовете на всички видове дисплеи. Описанията, характеристиките и параметрите на предлаганите услуги могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие. Ние си запазваме правото да оттеглим от продажба всеки продукт по всяко време. Като продавач, ние не поемаме отговорност, че закупените при нас стоки или услуги ще изпълнят вашите очаквания. В конкретни, индивидуални случаи можем да ограничим количеството на продуктите и тяхното не доставяне в определени държави или региони.


6. Неточности и невярна информация

В редки случаи на сайта на irisimo може да се съдържа информация за цената, наличността, характеристиките на стоките или таксите за доставка, която съдържа неточности, грешки в текста или е непълна. Ние си запазваме правото да променяме, допълваме или актуализираме тази информация по всяко време. В случай че тази информация е причинила невярна представа, въз основа на което е била направена поръчката, имаме право да анулираме поръчката, без да посочваме причини. Ние не сме длъжни да редактираме, актуализираме и допълваме информацията, публикувана на уебсайта, включително цени и такси, освен ако това се изисква от закона.


7. Фактуриране и точност на данните

Имаме право да откажем или редактираме всяка получена поръчка. За отказ и модифициране на поръчката, по наше усмотрение имаме право да пристъпим, особенно в случай на прекомерни количества поръчани продукти и в случай на подозрителни поръчки от продавачи и дистрибутори. Ограниченията могат да включват поръчки от един и същи клиентски акаунт, от една и съща платежна карта, адрес за доставка или фактуриране или телефонен номер. Въз основа на посоченото вие се съгласявате да предоставите истинска, точна и пълна информация в клиентския си акаунт, включително актуализирана информация за платежната картата, така че да може да бъде незабавно извършена транзакцията към извършената от Вас поръчка.


8. Лични данни и тяхната защита

8.1. Страните по договора се споразумяха, че ако купувачът е физическо лице, то с цел редовното обработване и доставяне на поръчкатае задължен да съобщи на продавача в поръчката своето име и фамилия, постоянния си адрес, включително ПК, телефонен номер и имейл адрес.

8.2. Страните по договора се споразумяха, че ако купувачът е юридическо лице, то с цел редовното обработване и доставяне на поръчкатае задължен да съобщи на продавача в поръчката своето търговско име, седалище включително ПК, ЕИК, ИН по ДДС (ако има такъв), телефонен номер и имейл адрес.

8.3. Купувач, който се е регистриралв рамките на електронния магазин, може по всяко време да провери и променипредоставените лични данни, както и да отмени регистрациятасислед влизането в интернет страницата на електронния магазин в раздел https://www.irisimo.bg/account/profile, попълвайки формуляра Молба за заличаване на цифровата следа“.

8.4. С настоящото продавачът уведомява купувача, че по смисъла на чл. 6,параграф,1 букваб) от Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от  27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни, с който се отменя Директива 95/46/ЕО (общ регламент относно защитата на данните), (наричан по-нататък за краткостРегламент“), продавачът като администратор на информационната система ще обработва в процеса на сключване на договора за покупка-продажба личните данни на купувача без съгласието му като на засегнато лице, тъй като обработването  на личните данни на купувача продавачът ще извършва в рамките на преддоговорните отношения с купувача и обработването на личните данни на купувача са необходими за изпълнението на договора за покупко-продажба, в който купувачът фигурира като една от страните по договора.

8.5. По смисъла на чл. 6,параграф 1,буквад) от Регламента, след доставка на поръчаната стока, респ. услуга на купувача, въз основа на легитимен интерес продавачът има право да обработва личните данни на купувача и за целите на директен маркетинг и да изпраща на електронния адрес на купувача информации за нови продукти, намаления и промоции на предлаганите стоки, респ. услуги.

8.6. Продавачът се задължава, че ще обработва и използва данните на купувача в съответствие с валидните закони на Словашката република.

8.7. Продавачът декларира, че в съответствие с чл. 5,параграф1,буква. a) и букваб) от Регламента, ще получава личните данни на купувача единствено за целта, посочена в настоящите общи условия и условия за рекламация.

8.8. Продавачът декларира, че ще изисква лични данни на купувача за други от посочените в настоящите общи условия и условия за рекламацияцели винаги въз основа на съответен нормативен акт и същевременно ще осигури, че тези лични данни ще се обработват и използват единствено по начина, отговарящ на целта, за която са изисквани, и няма да ги обединява с личните данни, които са му били предоставени за друга цел, или с цел изпълнение на договора за покупко-продажба.

8.9. 
Преди изпращането на поръчката, купувачът ще бъде призован с маркирането на полето преди завършването на поръчката да потвърди, че продавачът му е съобщил по достатъчен, разбираем и безспорен начин:

a)    идентификационните си данни, които са посочени в чл. 1 от настоящите общи условия и условия за рекламация, удостоверяващи самоличността на продавача,

b)    данните за контакт на продавача, респ. отговорното лице при продавача,

c)     целта на обработването на личните данни, каквато е сключване на договор за покупко-продажба между продавача и купувача и правното основание за обработване на личните данни,

d)    че купувачът е задължен да предостави изискваните лични данни за сключване на договор за покупко-продажба и редовното изпълнение и доставяне на поръчката,

e)     ако обработването се основава на чл. 6, параграф,1 буквад) от Регламента, че легитимният интерес, който продавачът цели, е директен маркетинг,

f)     идентификационните данни на трети страни, каквото е дружеството, което доставя на купувача поръчаната стока, респ. идентификационните данни на други получатели или категории получатели на лични данни, ако има такива, 

периода на съхраняването на личните данни, респ. критериите за определянето му

8.10. Продавачът декларира, че ще обработва личните данни в съответствие с добрия морал и ще извършва обработването по начина, който не противоречи на Регламента, нито на други общозадължителни нормативни актове и няма да ги заобикаля по какъвто и да е било начин.

8.11. съответствие с Регламента продавачът предоставя на купувача, чийто данни обработва, следните информации:

a)    самоличността и данни за контакт на продавача и в съответни случаи и на представители на продавача,

b)    данни за контакт на евентуално отговорно лице,

c)    целите на обработването, за които личните данни са предназначени, както и правното основание на обработването,

d)    за легитимните интереси, които цели продавачът или трета страна, ако обработването се основана на чл. 6,параграф 1,буквад),

e)    за кръга на получателите, или категориите на получатели на личните данни, ако има такива,

f)     в определени случаи, за факта, че продавачът възнамерява да прехвърли личните данни на трета страна или в международна организация,

g)    за периода от време за съхраняването на личните данни, респ. критериите за определянето му,

h)    за правото на изискване на достъп до личните данни на купувача от продавача и правото на промяната им или заличаването им, или за ограничаването наобработката им или правото на възразяване относно обработването им, както и правото на преносимост на данните,

i)     за правотона отправяне на жалба до надзорния орган, 

j)     за това, какво е предоставяне на лични данни въз основа на правно или договорно изискване, или изискване, което е необходимо за сключване на договор, или че купувачът е задължен да предостави лични данни, както и възможните последици от непродоставянето на такива данни,

k)    за съществуването на автоматично решаване включително профилиране;

Купувачът има право да получи от продавача копие на личните си данни, които се обработват, както и да получи към тях всички посочени по-горе информации. За всички останали копия, изисквани от страна на купувача, продавачът може да изисква заплащането на такса, отговаряща на административните разходи, свързани с изготвянето на копие.

8.12. Ако купувачът упражни правото си по точка 8.11писмено или по електронен път и от молбата му става ясно, че упражнява правото си по точка 8.11, молбата се счита за внесена в съответствие Регламента

8.13. Купувачът има право да се обръща с възражения към продавача относно обработването на личните му данни, за които предполага, че са или ще бъдат обработвани за целите на директен маркетинг, включително профилирането в обхват, в какъвто е съврзан с такъв директен маркетинг. Ако купувачът направи възражения относно такова обработване, продавачът прекратява обработването на личните данни за целите на директен маркетинг от деня на връчването на такова възражение на продавача и личните данни на засегнатия купувач не може да се използват и няма да се обработват за тези цели.

8.14. При подозрение, че личните му данни се обработват противозаконно, купувачът може да внесе жалба до Комисията за защита на личните данни на Словашката република.Ако купувачът е с ограничена дееспособност, неговите права може да упражни законният му представител.

8.15. Продавачът приема подходящи мерки с цел предоставяне на купувача на всички информации, посочени в точка 8.11в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма. Продавачът предоставя информациите по електронен път или в съответствие с Регламента и посредством други средства, за които се е уговорил с купувача.

8.16. Продавачът предоставя на купувача информациите за мерките, които са приети въз основа на подадена от купувача молба,  без излишно отлагане, но най-късно до един месец от постъпването на молбата.

8.17. С настоящото продавачът уведомява купувача, че с цел изпълнение на сключения договор, при обработването на личните данни на купувача предполага, че личните данни на купувача ще бъдат предоставени и достъпни на следните трети лица, респ. кръг получатели:
СчетоводителДиана Одорчакова -СЧЕТОВОДСТВО, ул. „Яновчика“ № 625, 03495 Ликавка, ЕИК: 45306966
Доставчик на приложения на електронния магазин Elicase, s.r.o., ул. „М.Коперника“ № 22, 91701 Трънава, ЕИК: 46863524
Превозвач: FROGMAN s.r.o., ул. „Коменскехо“ № 25, 76302 Злин, ЕИК: 494346249. Цени и обхват на услугите

Без предварително уведомление имаме право да коригираме цените на предлаганите стоки. Да коригираме цените и обхвата на услугите сме правомощни да правим по всяко време. За коригиране на цените, спиране на услугата или ограничаване на предлагането не носим никаква отговорност към купувача или трети страни.


10. Оценки, коментари, публикации

За всички, текстови информации и други материали, вложени на нашия сайт под формата на коментари, оценки на продукти, обратна връзка или въпроси и отговори, си запазваме правото за редактиране, изтриване, копиране, публикуване и повторна употреба във всякаква форма и на всякакъв носител. Не сме задължени да отговаряме на коментари и така също не сме задължени за тях да плащаме обезщетение. Имаме право, но не и задължение, да наблюдаваме, да редактираме или премахваме съдържание, което е в разрез с морала, закона или в нарушение на интелектуалната собственост на трети страни, включително търговски марки, неприкосновеността на личния живот, личността, авторските права и правото на собственост. Преди добавяне на всяко съдържание на нашия сайт, Вие се съгласявате, че няма да съдържа незаконен, вреден, груб, неприличен, нецензурен и друг материал, противоречив на добрите нрави, и такъв, който би могъл със своя характер да застраши функционирането на сайта и предоставяните на услуги. При коментари и общуване с нас, сте задължени да посочвате съществуващ и използван от Вас имейлов адрес. За коментари и друга информация, публикувана на сайта irisimo.bg от трети лица, не носиме никаква отговорност.


11. Забранено използване

Съдържанието, публикувано на този сайт и самите страници, подлежи освен на забрани посочени в общите условия  също и на забрана за незаконна употреба;  нарушаване на международни, федерални или държавни разпоредби и наредби и нарушения на правата на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на трети лица. Съдържанието или самите страници не може да бъдат средство за тормоз, обида, увреждане, омраза, дискриминация на основание пол, раса, произход, възраст или здравословно увреждане. Освен това е забранено използването на информация като носител за разпостранение на вируси, спам или друг злонамерен софтуер с цел увреждане или ограничаване на услугата, събиране на информация за клиентите, заобикаляне на елементите за сигурност на всякакви свързани сайтове и намерението за извършване на измамни тпанзакции. При съзнателно и несъзнателно нарушаване на тези условия, имаме право да предотвратим достъпа до нашите услуги.


12. Прекратяване на договора

Договорните условия са действащи, докато едната страна не прекрати договора. Прекратяването на договора от купувача може е изпълнимо по всяко време или чрез писмено предизвестие до продавача за прекратяване на договора, или с неизползване на нашия сайт. Задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване на договора, остават валидни за всички правни цели. В случай, че преценим или подозираме, че сте нарушили условията на договора, имаме право да прекратим договора без предварително уведомление, при което оставате отговорни за всички незаплатени суми, които са били в сила до датата на прекратяване на договора.

Неспособност да се прилага, съответно да се упражнява каквото и да е право или разпоредба на договорните условия, не е знак на отказ от това право. Договорните условия са пълен вариант на договора и споразумението между страните, при което са по-висш документ от всички предишни или настоящи споразумения, предложения и известия, както писмени, така и устни. Всяка неяснота при интерпретацията на условията на договора не може да бъде тълкувана срещу ищеца.

Посочените договорни условия и всички отделни договори, свързани с предоставянето на услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Словашката република.

Ако имате въпроси относно условията на договора, моля, свържете се с нас на имейлов адрес: info@irisimo.bg